Lovecraftowski konkurs poetycki!

I Informacje ogólne

 1. Organizatorem Lovecraftowskiego konkursu poetyckiego, zwanego dalej Konkursem, jest firma Black Monk Michał Lisowski, ul. Kościelna 24a/24, 60-538 Poznań, dalej nazywana Organizatorem.
 2. Konkurs trwa od 14.11.2018 r. do 18.11.2018 r., do godziny 23:59.
 3.  Aby wziąć udział w Konkursie, należy w komentarzu pod postem konkursowym zamieścić autorskie haiku o swoim ulubionym Wielkim Przedwiecznym.  
 4. 2 nagrody otrzymają osoby wybrane przez organizatora konkursu, które według niego udzieliły najciekawszej odpowiedzi. Jedna nagroda trafi do osoby, która pod swoją odpowiedzią uzyska najwięcej reakcji (nagroda publiczności). 
 5. W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby, które najpóźniej w dniu wysłania odpowiedzi będą miały ukończone 13 lat.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, związane stosunkiem pracy z organizatorem.

 

II Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są 3 egzemplarze książki “Nemezis i inne utwory poetyckie” ufundowane przez Wydawnictwo Vesper.

 

III Przebieg Konkursu

 1. Konkurs trwa od 14.11.2018 r. do 18.11.2018 r., do godziny 23:59.
 2. Zwycięzca zostanie ogłoszony najpóźniej tydzień po zakończeniu Konkursu.
 3. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z organizatorem w wiadomości prywatnej na Facebooku bądź drogą mailową (wydawnictwo@blackmonk.pl) w celu odbioru nagrody.
 4. Każdy uczestnik Konkursu może udzielić maksymalnie jednej odpowiedzi.

 

IV Informacje dodatkowe

 1. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie potwierdza znajomość i akceptację regulaminu Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu.
 3. Nagrody mogą zostać wysłane tylko na terytorium Polski.
 4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Aktualności