Żółty konkurs z Carcossą w tle

I Informacje ogólne

 1. Organizatorem Żółtego konkursu z Carcossą w tle, zwanego dalej Konkursem, jest firma Black Monk Michał Lisowski, ul. Kościelna 24a/24, 60-538 Poznań, dalej nazywana Organizatorem.
 2. Konkurs trwa od ????., do godziny 23:59.
 3.  Aby wziąć udział w Konkursie, należy ????.
 4.  Nagrodę otrzyma osoba wybrana przez organizatora konkursu, która według niego udzieliła najciekawszej odpowiedzi. 
 5. W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby, które najpóźniej w dniu wysłania odpowiedzi będą miały ukończone 18 lat.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, związane stosunkiem pracy z organizatorem.

 

II Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest bilet na CarcossaCon wraz z opłaconym noclegiem w jednym z hoteli poza zamkiem.  

 

III Przebieg Konkursu

 1. Konkurs trwa od ?????
 2. Zwycięzca zostanie ogłoszony najpóźniej tydzień po zakończeniu Konkursu.
 3. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z organizatorem w wiadomości prywatnej na Facebooku bądź drogą mailową (wydawnictwo@blackmonk.pl) w celu odbioru nagrody i dogrania wszystkich szczegółów. 
 4. Każdy uczestnik Konkursu może udzielić maksymalnie jednej odpowiedzi.

 

IV Informacje dodatkowe

 1. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie potwierdza znajomość i akceptację regulaminu Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu.
 3. Nagrody mogą zostać wysłane tylko na terytorium Polski.
 4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Aktualności