Czy odważysz się odkryć tajemnice zakopane pod piaskami Egiptu?

Regulamin: 

#Fotokonkurs

I Informacje ogólne

 • Organizatorem #Fotokonkursu, zwanego dalej Konkursem, jest firma Black Monk Michał Lisowski, ul. Kościelna 24a/24, 60-538 Poznań, dalej nazywana Organizatorem.
 • Każda edycja Konkursu trwa w czasie określonym w sekcji IV niniejszego regulaminu.
 • Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
 • Zrobić sobie zdjęcie na wskazanym tle i/lub z określonymi gadżetami na stoisku Black Monk Games podczas eventu określonego w danej edycji.
  1) Wstawić zdjęcie jako publiczne na swojego Instagrama lub Facebooka.
  2) Oznaczyć @blackmonkgames.
  3) Dodać hashtag #monkstagram.
  4) Zaobserwowanie naszych profili społecznościowych na Instagramie i/lub Facebooku nie jest konieczne do wzięcia udziału w zabawie, będzie jednak dla nas miłe.
 • Zdjęcia ani ich opisy nie mogą być wulgarne ani obsceniczne, zabrania się także szerzenia nienawiści oraz dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, czy też atakowania godności lub dóbr osobistych innych osób. Publikacje nie spełniające tego wymogu będą dyskwalifikowane.
 • Zdjęcia przed publikacją mogą być modyfikowane, przez co rozumie się nakładki z filtrami, naklejki, czy napisy. Zdjęcia muszą jednak zachować czytelność komunikatów wskazanych przez Organizatora, czyli logotypów promowanych gier, obrazów wykorzystanych na ściankach czy ramkach do zdjęć. 
 • Organizator wyłoni zwycięzców każdej edycji konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji IV niniejszego regulaminu.
 • Każdy uczestnik Konkursu może dokonać maksymalnie jednego zgłoszenia w formie publikacji zdjęcia na daną edycję konkursu.
 • W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby, które najpóźniej w dniu publikacji zdjęcia będą miały ukończone 16 lat.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału osoby związane stosunkiem pracy z Organizatorem.

II Informacje dodatkowe

 • Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie potwierdza znajomość i akceptację regulaminu Konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu.
 • Facebook.com ani instagram.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisów.

III Nagrody

 • Nagrodami dla Zwycięzców będą kody rabatowe na 100 zł na zakupy w sklepie blackmonk.pl.</li
 • Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami w wiadomości prywatnej na Instagramie/Facebooku celem ustalenia szczegółów wydania nagrody. 

IV Edycje Konkursu

Brindlewood Bay na Pyrkonie’23

Konkurs trwa od 16.06.2023 godz. 12:00, a kończy się 18.06.2023 o godz. 18:00. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 26.06.2023 w godzinach popołudniowych.

Zdjęcie należy wykonać w przebraniu (gadżety udostępnione przez Organizatora) i/lub z ramką zdjęciową promującą system Brindlewood Bay na stoisku Black Monk Games (nr 140) na Pyrkonie.

W tej edycji konkursu wyłonionych zostanie trzech Zwycięzców. Dwoma Zwycięzcacomi zostaną autorzy zdjęć, które Organizator uzna za najciekawsze, najzabawniejsze, najlepiej oddające ducha Brindlewood Bay, a trzecim Zwycięzcą ta osoba, której praca zyska największe uznanie wśród użytkowników Instagrama lub Facebooka i otrzyma najwięcej reakcji pod zdjęciem.

Blade Runner na Pyrkonie’23

Konkurs trwa od 16.06.2023 godz. 12:00, a kończy się 18.06.2023 o godz. 18:00. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 26.06.2023 w godzinach popołudniowych.

Zdjęcie należy wykonać na tle ścianki promującej system Blade Runner: Gra fabularna na stoisku Black Monk Games (nr 140) na Pyrkonie.

W tej edycji konkursu wyłonionych zostanie trzech Zwycięzców. Dwoma Zwycięzcami zostaną autorzy zdjęć, które Organizator uzna za najciekawsze, najlepiej oddające ducha Blade Runnera, a trzecim Zwycięzcą ta osoba, której praca zyska największe uznanie wśród użytkowników Instagrama lub Facebooka i otrzyma najwięcej reakcji pod zdjęciem.

Produkt został dodany do listy życzeń